pondělí 17. srpna 2015

Příklady ze cvičení Laboratorní techniky AFC/LABT

Během přehrabování mých starých spisů, zápisů a poznámek jsem našel pár ušmudlaných papírků, které jsem pečlivě střádal po každé písemné prověrce AFC/LABT.  A kdo ví, třeba jednoho dne ty příklady někomu pomůžou a je jedno komu nebo na jakém oboru. Na požádání mohu řešit individuálně výsledky, ale papír s celkovými výpočty se ztratil a prozatím se mi to nechce počítat znovu. (Třeba je před zkouškou z lékařské chemie opět vypočítám. :-)

Vypočítejte, kolik molekul kyseliny octové se nachází v jejím 99% roztoku o objemu 1 dm3.
(ρ CH3COOH= 1,058 g.cm-3)

Kolik gramů vody je třeba odpařit ze 2 kg roztoku KOH (w = 10 %), aby vznikl roztok o w = 35 %?

V jakém poměru je nutno smísit roztoky kyseliny chlorovodíkové o koncentracích 0,5 a 0,1 mol.dm-3, aby byly získány 2 litry roztoku o koncentraci 0,25 mol.dm-3?

Jaký objem 10% kyseliny sírové a 60% kyseliny sírové použijete pro přípravu 100 g 30% kyseliny sírové smísením těchto roztoků?
(ρ 10% = 1,066 g.cm-3); (ρ 60% = 1,498 g.cm-3)

Jak připravíte 500 ml 0,1M kyseliny sírové z jejího 96% roztoku?
(ρ 96% = 1,84 g.cm-3)

Jak připravíte 250 ml 0,5M kyseliny dusičné z jejího 64% roztoku?
(ρ 64% = 1,387 g.cm-3)

Kolik gramů Glauberovy soli je třeba na přípravu 200 ml 10% roztoku síranu sodného o hustotě 1,1 g.cm-3?

Kolik gramů kyseliny sírové obsahuje 1 cm-3 44% roztoku?
(ρ 44% = 1,338 g.cm-3)

Je třeba připravit 200 gramů 5% roztoku chloridu kobaltnatého. K dispozici je pouze hexahydrát této soli. Jak roztok připravíte?

Kolik ml roztoku o koncentraci 0,125 mol.dm-3 lze připravit z 3,5 gramu NaOH?

Vypočítejte molární koncentraci roztoku, který vznikne tak, že 1 ml 96% kyseliny sírové o hustotě 1,8355 g.cm-3 zředíte destilovanou vodou na objem 100 ml.

Jaký maximální objem oxidu uhličitého může vzniknout rozpuštěním 30 g mramoru (90% uhličitan vápenatý) v 1 dm3 0,1M kyseliny chlorovodíkové za normálních podmínek?

Jaký byl původní hmotnostní zlomek roztoku, jestliže smícháním jeho 150 g s 850 g vody vznikl roztok 4%?

Kolik gramů dusičnanu amonného vykrystalizuje ze 150 g nasyceného vodného roztoku ochlazením ze 100°C na 20°C? Rozpustnost při 20°C je 192 g látky na 100 g vody. Rozpustnost při 100°C je 871 g látky na 100 g vody.

Kolik gramů modré skalice je třeba na přípravu 20 ml 0,1M roztoku síranu měďnatého?

Kolik ml kyseliny sírové o koncentraci 1 mol.dm-3 je třeba k neutralizaci 50 gramů 20% roztoku NaOH?

Hodně zdaru. :-)

0 komentářů:

Okomentovat

Zkuste se nějak podepisovat. Kdo se má v těch anonymech pak vyznat při odpovídání. Dík! :-)